Chính sách Riêng tư (được gọi tắt là “Chính sách”) này nhằm mục đích cung cấp cho Quý Khách đầy đủ thông tin liên quan đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân khi Quý Khách truy cập tất cả các trang thông tin điện tử, kênh giao diện, phương tiện, công cụ, ứng dụng do VNPT VinaPhone và các công ty thuộc Tập đoàn VNPT phát triển và/hoặc đăng ký, sử dụng Dịch vụ viễn thông của Chúng tôi (được gọi tắt là “Dịch vụ”), không loại trừ việc Quý Khách sử dụng phương thức nào để truy cập hoặc sử dụng.

Chúng tôi khuyến nghị Quý Khách đọc kỹ Chính sách này và qua đó đưa ra các quyết định phù hợp.

Bằng việc truy cập và sử dụng My VNPT, Quý Khách xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với Chính sách này, nguyên tắc thu thập và xử lý thông tin được trình bày trong đó.

Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính sách vào bất kỳ thời điểm nào để phù hợp với hoạt động kinh doanh, cung cấp Dịch vụ và để tuân thủ quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ đăng tải Chính sách được điều chỉnh trên App/Web My VNPT và việc điều chỉnh sẽ có hiệu lực từ thời điểm đăng tải.

1. Định nghĩa

a. “Dịch vụ”: bao gồm toàn bộ sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn VNPT.
b. “Quý Khách”: Là bất kỳ người nào truy cập vào trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc có nhu cầu đăng ký và sử dụng Dịch vụ.
c. “Chúng tôi/MyVNPT”: được dùng để chỉ Tổng công ty Dịch vụ viễn thông hoặc bất kỳ công ty con nào thuộc Tập đoàn VNPT.
d. “Hệ sinh thái của VNPT” Là hệ thống toàn bộ sản phẩm, dịch vụ của Chúng tôi và của các công ty thuộc Tập đoàn VNPT.

2. Chính sách chung

a. Chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin, dữ liệu cá nhân và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và dữ liệu cá nhân của Quý Khách theo quy định của pháp luật.
b. Quý Khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu; phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống.

3. Thông tin của Quý Khách được Chúng tôi thu thập

Dưới đây là các thông tin cá nhân của Quý Khách mà Chúng tôi thu thập thông qua tương tác và hành vi sử dụng Dịch vụ của Quý Khách với Chúng tôi. Bằng việc chấp nhận Chính sách riêng tư này, Quý Khách đồng ý cho Chúng tôi thu thập và xử lý những thông tin, dữ liệu cá nhân của Quý Khách khi truy cập, đăng ký và trong quá trình sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, cụ thể như sau:
a. Thông tin cá nhân (khi giao kết Hợp đồng và khi đăng ký, sử dụng Dịch vụ, cập nhật thông tin): bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, email…
b. Thông tin tài khoản (tài khoản viễn thông, tài khoản My VNPT, các tài khoản khác của Quý Khách tại Chúng tôi): tên tài khoản, các thao tác trên tài khoản của Quý Khách; lịch sử thanh toán cước, nạp tiền vào tài khoản, số dư tài khoản viễn thông…
c. Thông tin giao dịch, lịch sử sử dụng Dịch vụ: thông tin kết nối như số điện thoại gọi đi, gọi đến, thời gian cuộc gọi, đầu số điện thoại của tin nhắn đến và đi; các gói cước đã đăng ký; lịch sử sử dụng dữ liệu di động (data); dung lượng sử dụng, tần suất sử dụng Dịch vụ; dữ liệu định vị vị trí của Quý Khách, địa chỉ IP; thông tin đánh giá Dịch vụ/khiếu nại/yêu cầu sửa chữa…; thông tin lịch sử truy cập/sử dụng App/Web My VNPT.
d. Thông tin từ thiết bị của Quý Khách
(i) Thông tin về các tương tác của Quý Khách đối với Dịch vụ. Chúng tôi có thể đánh giá các thiết bị mà Quý Khách dùng như máy tính, điện thoại và các thiết bị khác khi truy cập sử dụng Dịch vụ.
(ii) Hành vi trên không gian mạng: Khi Quý Khách sử dụng Dịch vụ, Chúng tôi thu thập những thông tin được gửi đến Chúng tôi từ các thiết bị máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị khác mà Quý Khách sử dụng để truy cập. Các thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: dữ liệu về các trang website/ứng dụng của Chúng tôi mà Quý Khách truy cập, địa chỉ IP của máy tính, định danh thiết bị, loại thiết bị, múi giờ, hệ điều hành, độ phân giải màn hình và thông tin máy tính và thiết bị mạng, các dữ liệu cơ bản khác.
e. Thông tin từ các nguồn khác
Quý Khách có thể sẽ cung cấp thông tin thông qua việc truy cập thông tin cá nhân được lưu trữ bởi bên thứ ba, chẳng hạn như bên cung cấp dịch vụ xác thực thông tin, các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội … Thông qua đó, Chúng tôi có thể nhận được các thông tin được kiểm soát từ các bên thứ ba này và Quý Khách đồng ý rằng Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và xử lý các thông tin này căn cứ theo Chính sách Riêng tư.
Các thông tin, dữ liệu cá nhân của Quý Khách mà Chúng tôi nêu trên bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm là những dữ liệu có liên quan đến quyền riêng tư của Quý Khách theo quy định của pháp luật, ví dụ thông tin về tài khoản tại ngân hàng/trung gian thanh toán, số dư, giao dịch trên các tài khoản đó của Quý Khách khi sử dụng Dịch vụ, dữ liệu về vị trí cá nhân của Quý Khách được xác định qua dịch vụ định vị. Chúng tôi cam kết bảo vệ Dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Quý Khách phù hợp với tiêu chuẩn bảo mật quốc tế và theo quy định của pháp luật.

4. Mục đích thu thập thông tin

Quý Khách đồng ý rằng Chúng tôi có quyền ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy và bất kỳ hành động xử lý dữ liệu cá nhân nào khác của Quý Khách được Chúng tôi thu thập nêu tại Chính sách này cho các mục đích sau:
a. Xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, ví dụ cho mục đích đảm bảo an ninh quốc gia, trật tư an toàn xã hội; phục vụ quản lý nhà nước về viễn thông…
b. Cung cấp Dịch vụ của Chúng tôi: Phục vụ hoạt động quản lý nghiệp vụ, khai thác mạng và cung cấp Dịch vụ; Xác thực/cập nhật thông tin; Hỗ trợ Quý Khách; Điều tra và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Quý Khách; Quản lý thời lượng sử dụng của Quý Khách để đảm bảo chất lượng kết nối.
c. Theo dõi và cải thiện dịch vụ hỗ trợ Quý Khách: Phục vụ phát triển sản phẩm và tính năng mới; để phân tích khách hàng, quản lý Dịch vụ, để vận hành Dịch vụ (xử lý lỗi hệ thống, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu và thống kê để đánh giá hiệu quả của Dịch vụ).
d. Quảng cáo, tiếp thị, truyền thông dựa trên sở thích, thói quen, hành vi sử dụng Dịch vụ của Quý Khách: Quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi phù hợp với nhân khẩu học, thói quen tiêu dùng, sử dụng Dịch vụ của Quý Khách. Bằng việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ và đồng ý với Chính sách này, Quý Khách đồng ý nhận email, tin nhắn và bản tin định kỳ của Chúng tôi với tần suất tùy thuộc vào chính sách của Chúng tôi theo từng thời kỳ và phù hợp với quy định pháp luật. Trường hợp Quý Khách không muốn nhận những thông báo, quảng cáo từ Chúng tôi, Quý Khách có thể làm theo những hướng dẫn được Chúng tôi cung cấp theo từng thời kỳ để từ chối nhận các thông tin này.
e. Kiểm soát, ngăn chặn hoặc khắc phục các hành vi gian lận, lừa đảo hay những hoạt động vi phạm, bất hợp pháp: Chúng tôi phân tích rủi ro, phòng ngừa hành vi gian lận và quản trị rủi ro để bảo vệ khách hàng, bảo vệ hoạt động kinh doanh của Chúng tôi, bao gồm gian lận, lừa đảo, bao gồm cả hành vi liên quan đến các Đối tác.
f. Liên hệ với Quý Khách: Chúng tôi có thể liên hệ với Quý Khách khi cần thiết, ví dụ như trả lời thắc mắc và yêu cầu của Quý Khách qua Tổng đài Chăm sóc Khách hàng.
g. Xử lý thông tin danh bạ của Quý Khách: Để tạo điều kiện cho Quý Khách tìm và kết nối với danh bạ của mình, để thực hiện lệnh thanh toán chính sách và khuyến nghị kết nối với những người mà Quý Khách có thể biết. Bằng việc cho phép Chúng tôi truy cập và xử lý thông tin về danh bạ của Quý Khách, Quý Khách xác nhận rằng mình có quyền cung cấp thông tin cho Chúng tôi cho những mục đích nêu tại Chính sách riêng tư này.
h. Tạo tài khoản liên kết giữa Tài khoản của Quý Khách và tài khoản của Bên thứ ba: Ví dụ như tài khoản mạng xã hội, tài khoản mở tại một tổ chức tài chính trên cơ sở đồng ý của Quý Khách.
i. Gửi cho Quý Khách những thông tin phù hợp với địa điểm: Khi đồng ý cho Chúng tôi theo dõi địa điểm của Quý Khách, Chúng tôi có thể nâng cao tính bảo mật cho Dịch vụ và cá nhân hóa Dịch vụ của Chúng tôi, ví dụ, cá nhân hóa nội dung, đưa ra lựa chọn phù hợp với địa điểm, tính năng của quảng cáo, tìm kiếm.
j. Ghi nhớ lựa chọn của Quý Khách: Chúng tôi có thể ghi nhớ lựa chọn của Quý Khách để sử dụng cho các lần sử dụng Dịch vụ tiếp theo.
k. Cá nhân hóa trải nghiệm của Quý Khác: Khi Quý Khách sử dụng Dịch vụ, Chúng tôi có thể sử dụng công nghệ theo dõi như cookies để cá nhân hóa trải nghiệm Dịch vụ của Quý Khách.
l. Phân tích, dự đoán hành vi của Quý Khách nhằm cung cấp Dịch vụ cho Quý Khách: Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý Khách theo Chính sách Riêng tư này để phân tích, dự đoán hành vi của Quý Khách nhằm phục vụ cho việc cung cấp Dịch vụ hoặc cung cấp cho Bên thứ ba để có cơ sở cung cấp Dịch vụ cho Quý Khách. Việc cung cấp các thông tin dự đoán hành vi của Quý Khách cho Bên thứ ba sẽ được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý của Quý Khách bằng các hình thức xác nhận phù hợp với quy định của pháp luật.
m. Các dữ liệu được suy luận: Chúng tôi có thể suy luận thông tin về Quý Khách như sở thích và hành vi mua bán, dựa trên giao dịch và tương tác của Quý Khách với Dịch vụ của Chúng tôi.

5. Thay đổi thông tin cá nhân

Quý Khách có thể kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân của mình vào bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào ứng dụng My VNPT. Trong trường hợp Quý Khách dừng sử dụng Dịch vụ, Chúng tôi sẽ vẫn lưu giữ thông tin của Quý Khách trong một khoảng thời gian nhằm phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, xử lý các vấn đề phát sinh, theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc thực hiện những hoạt động khác không trái quy định của pháp luật.

6. Bảo vệ và lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân do Quý khách cung cấp trên hệ thống nội bộ trong quá trình cung cấp Dịch vụ hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc cho đến khi việc tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định cho phép và các tranh chấp được giải quyết hoặc cho đến khi Quý Khách có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.
Chúng tôi lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Quý Khách tại các máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn theo đúng quy định của pháp luật. Các hoạt động tương tác trực tiếp với các máy chủ (server) và máy móc đặt tại các Trung tâm dữ liệu (Data Center) đều phải tuân thủ chặt chẽ các quy định và quy trình về an toàn, an ninh và bảo mật theo quy định; đáp ứng các yêu cầu về an toàn và bảo mật công nghệ thông tin.
Cơ chế bảo mật hệ thống cơ sở dữ liệu được tiến hành như sau:
– Phân hoạch cơ sở dữ liệu: cơ sở dữ liệu (CSDL) của Chúng tôi được phân hoạch theo chiều ngang. Với mỗi phân hoạch hệ thống an toàn sẽ thực hiện một chiến lược bảo mật riêng theo yêu cầu bảo mật của dữ liệu. Việc khai thác trên các thành phần CSDL chỉ có thể tiến hành qua thành phần giao diện ứng dụng. Khi làm việc chỉ nhân viên kĩ thuật chuyên trách của Chúng tôi mới có thể chuyển CSDL về trạng thái sẵn sàng phục vụ và trạng thái mã hóa trong hệ điều hành.
– Mã hóa các trường dữ liệu quan trọng: Những trường chứa thông tin có độ bảo mật cao được mã hóa bằng hệ mã bảo mật mật đã được giám đốc kĩ thuật lựa chọn phù hợp với yêu cầu của dữ liệu. Các thông tin có độ mật cao luôn được lưu trữ ở dạng mã hóa. Những thông tin này chỉ được giải mã ở tầng giao diện với nhân viên hệ thống kĩ thuật mới được giải mã.
– Kiểm soát truy cập: Hệ thống bảo mật CSDL sử dụng một thiết bị eToken duy nhất chứa khóa riêng và chứng thư số của người dùng. Quá trình thiết lập an toàn sẽ diễn ra như sau: Mật khẩu cho người sử dụng truy cập vào hệ thống CSDL sẽ được sinh ngẫu nhiên và đăng ký với MySQL cùng với tên của người dùng. Mật khẩu ngẫu nhiên sau đó được mã hóa bởi khóa công khai của người dùng trong chứng thư và lưu vào hệ thống để kiểm soát. Khi kết nối vào hệ thống CSDL, chương trình sẽ dùng khóa bí mật trong eToken để giải mã mật khẩu ngẫu nhiên và truy cập vào CSDL. Như vậy, người dùng sẽ thuận tiện khi sử dụng hệ thống và chỉ người dùng có eToken phù hợp mới có thể truy cập vào hệ thống.

7. Chia sẻ và tiết lộ thông tin

7.1. Ngoài các mục đích được nêu trong Chính sách này, Chúng tôi cam kết không bán, chuyển nhượng, cho thuê, tiết lộ, chia sẻ thông tin của Quý Khách cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự chấp thuận của Quý Khách hoặc theo đúng quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
7.2. Bằng việc chấp nhận với Chính sách Riêng tư, Quý Khách đồng ý cho phép Chúng tôi được chia sẻ và tiết lộ thông tin và/hoặc dữ liệu cá nhân của mình cho các chủ thể sau đây:
a) Với bên thứ ba: Chia sẻ thông tin của Quý Khách với bên thứ ba là:
- Các đối tác, doanh nghiệp hợp tác, nhà thầu, đại lý với Chúng tôi/VNPT/Công ty thuộc hệ sinh thái của VNPT để cung cấp Dịch vụ.
- Tổ chức tài chính khác, để hợp tác phát triển sản phẩm dịch vụ.
- Các ứng dụng hoặc trang web khác tích hợp API hoặc Dịch vụ của Chúng tôi/VNPT/ Công ty thuộc hệ sinh thái của VNPT; hoặc các ứng dụng hoặc các trang web có API hoặc Dịch vụ mà Chúng tôi/VNPT/Công ty thuộc hệ sinh thái của VNPT tích hợp.
- Các đối tác doanh nghiệp của Chúng tôi/VNPT/Công ty thuộc hệ sinh thái của VNPT; cung cấp các chương trình khuyến mại, cuộc thi hoặc dịch vụ chuyên biệt.
Trong trường hợp Chúng tôi/VNPT/Công ty thuộc hệ sinh thái của VNPT chia sẻ thông tin với các bên thứ ba, để đảm bảo việc bảo mật thông tin của Quý Khách, giữa Chúng tôi/VNPT/Công ty thuộc hệ sinh thái VNPT và các bên thứ ba sẽ quy định rõ ràng và nghiêm ngặt các yêu cầu với việc các bên thứ ba phải có nghĩa vụ bảo mật các thông tin của Quý Khách dựa trên các điều khoản và điều kiện mà Chúng tôi đã cam kết với Quý Khách theo quy định của Chính sách này.
b) Với công chúng khi Quý Khách gửi nội dung lên diễn đàn công cộng do Chúng tôi lập hoặc các diễn đàn khác bao gồm cả các thông tin được Quý Khách đăng tải trên các diễn đàn công cộng như Fanpage của Chúng tôi trên Facebook hoặc các mạng xã hội khác.
c) Với các đơn vị cung cấp dịch vụ và các đối tác doanh nghiệp của Chúng tôi/VNPT/Công ty thuộc hệ sinh thái VNPT bao gồm:
(i) Các đơn vị cung cấp dịch vụ, đơn vị tư vấn, đối tác tiếp thị, hãng nghiên cứu thị trường.
(ii) Nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và bên thứ ba khác để hỗ trợ hoạt động kinh doanh.
(iii) Các bên nhận chuyển nhượng hoặc người kế nhiệm trong trường hợp sáp nhập, chia tách, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản của Chúng tôi.
(iv) Trong quá trình thực hiện việc thương lượng, sáp nhập, bán tài sản, hợp nhất hoặc tái cấu trúc, cấp vốn, mua lại tất cả hoặc một phần công việc kinh doanh của Chúng tôi với một tổ chức khác.
Đối với mục đích này, Chúng tôi có thể xóa các phần dữ liệu có thể nhận dạng Quý Khách và chia sẻ dữ liệu được ẩn danh/mã hóa cho một công ty khác.
d) Theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:
(i) Chia sẻ cho các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan quản lý hành chính.
(ii) Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Quyền và nghĩa vụ của Quý Khách liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân

Theo quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Quý Khách là chủ thể dữ liệu cá nhân của mình và có quyền đối với dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu của mình; quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình; quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình; quyền rút lại sự đồng ý của mình; xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình; quyền được yêu cầu cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình, trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:
- Quyền truy cập: Quý khách có quyền yêu cầu xác nhận vào bất cứ lúc nào rằng dữ liệu cá nhân của Quý Khách đã được Chúng tôi xử lý cũng như yêu cầu cung cấp một số thông tin khác như loại dữ liệu được xử lý, mục đích xử lý.
- Quyền chỉnh sửa: Quý khách có quyền yêu cầu Chúng tôi chỉnh sửa các thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ liên quan tới Quý Khách.
- Quyền phản đối: Quý khách có quyền phản đối bất cứ lúc nào việc Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của mình và sử dụng chúng cho mục đích tiếp thị trực tiếp.
- Quyền rút lại sự đồng ý: Quý khách có quyền rút lại sự đồng ý trước đây bất kỳ lúc nào và Chúng tôi có nghĩa vụ cung cấp Dịch vụ tương ứng như yêu cầu của Quý khách.
- Quyền khiếu nại: Quý khách có quyền khiếu nại trực tiếp với Chúng tôi hoặc với cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp Chúng tôi vi phạm luật pháp hiện hành liên quan đến Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Chúng tôi luôn chú trọng kiểm soát việc sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý Khách bằng cách cho phép Quý Khách thực hiện truy cập, chỉnh sửa, hủy bỏ, hạn chế, xóa dữ liệu cá nhân của mình. Quý Khách được yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình; phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác. Sau khi nhận được yêu cầu của Quý Khách, Chúng tôi sẽ tiến hành hạn chế xử lý dữ liệu hoặc thực hiện yêu cầu khác của Quý Khách trong 72 giờ kể từ khi có yêu cầu, trừ trường hợp luật có quy định khác.
Ngoài ra, Quý Khách có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại và/hoặc tự bảo vệ theo quy định của pháp luật.
Chúng tôi không thu thêm phí hoặc từ chối cung cấp Dịch vụ hoặc không phân biệt đối xử khi Quý Khách thực hiện quyền đối với dữ liệu của mình.
Để thực hiện quyền của mình, Quý Khách có thể liên hệ với Tổng đài Chăm sóc Khách hàng của Chúng tôi hoặc email: cskh@vnpt.vn

9. Cách thức để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa/hủy dữ liệu cá nhân

– Quý Khách có thể truy cập và cập nhật thông tin ngay trên App/Web My VNPT thông qua tính năng Cập nhật thông tin thuê bao, Cập nhật liên hệ thanh toán…
– Xóa tài khoản và dữ liệu cá nhân: Quý khách có quyền thực hiện xóa tài khoản My VNPT của mình bất kỳ lúc nào.
• Với tài khoản được tạo ra bằng cách sử dụng hình thức đăng nhập qua Google, Facebook và Apple ID, Quý khách tự thực hiện thao tác xóa trên My VNPT theo hướng dẫn tại đây.
• Với tài khoản được tạo ra bằng cách sử dụng hình thức đăng nhập sử dụng tài khoản dịch vụ của VNPT, Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc Quý Khách theo số hotline: 18001091 / 18001166.
– Các trường hợp khác, Quý Khách muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách theo số hotline: 0888.8345.56 (Dịch vụ Internet/MyTV); 18001091 (Dịch vụ di động).