070.809.6909
Contact Me on Zalo

Home Mesh 6

480.000 

Gói cước Home Mesh 6

Tốc độ Internet 500Mbps

Thiết bị: Modem 5Ghz + 3 Wifi Mesh

– Đăng ký 6 tháng tặng 1 tháng sử dụng

– Đăng ký 12 tháng tặng đến 2 tháng sử dụng

Category: