DỊCH VỤ INTERNET VNPT

INTERNET VNPT – Giải pháp internet băng thông rộng tốc độ cao dành cho cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ. Tổng hợp khuyến mãi các gói cước internet mới nhất 2023 hiện nay. Xem thêm…

Giá: 165.000đ/tháng


Tốc độ băng thông: 100Mbps

Modem 2 băng tần

Tặng đến 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh trong vòng 12h

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 180.000đ/tháng


Tốc độ băng thông: 150Mbps

Modem 2 băng tần

Tặng đến 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh trong vòng 12h

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 209.000đ/tháng


Tốc độ băng thông: 200Mbps

Modem 2 băng tần + 01 Wifi Mesh

Tặng đến 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh trong vòng 12h

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 219.000đ/tháng


Tốc độ băng thông: 250Mbps

Modem 2 băng tần + 02 Wifi Mesh

Tặng đến 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh trong vòng 12h

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 249.000đ/tháng


Tốc độ băng thông: 300Mbps

Modem 2 băng tần + 03 Wifi Mesh

Tặng đến 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh trong vòng 12h

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 350.000đ/tháng


Tốc độ băng thông: 500Mbps

Modem 2 băng tần

Tặng đến 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh trong vòng 12h

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 185.000đ/tháng


Tốc độ băng thông: 100Mbps

Gói truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh

Modem 2 băng tần + Box MyTV

Tặng đến 03 tháng cước

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 200.000đ/tháng


Tốc độ băng thông: 150Mbps

Gói truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh

Modem 2 băng tần + Box MyTV

Tặng đến 03 tháng cước

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 229.000đ/tháng


Tốc độ băng thông: 200Mbps

Box truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh

Modem 2 băng tần + 01 Wifi Mesh

Tặng đến 03 tháng cước

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 239.000đ/tháng


Tốc độ băng thông: 250Mbps

Box truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh

Modem 2 băng tần + 02 Wifi Mesh

Tặng đến 03 tháng cước

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 269.000đ/tháng


Tốc độ băng thông: 300Mbps

Box truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh

Modem 2 băng tần + 03 Wifi Mesh

Tặng đến 03 tháng cước

ĐĂNG KÝ NGAY

Xem thêm…

Xem thêm…

Giá: 165.000đ/tháng


Tốc độ băng thông 100Mbps

Modem 2 băng tần

Tặng đến 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh trong vòng 12h

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 180.000đ/tháng


Tốc độ băng thông 150Mbps

Modem 2 băng tần

Tặng đến 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh trong vòng 12h

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 209.000đ/tháng


Tốc độ băng thông 200Mbps

Modem 2 băng tần

Tặng đến 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh trong vòng 12h

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 219.000đ/tháng


Tốc độ băng thông 250Mbps

Modem 2 băng tần

Tặng đến 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh trong vòng 12h

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 249.000đ/tháng


Tốc độ băng thông 300Mbps

Modem 2 băng tần + 03 Wifi Mesh

Tặng đến 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh trong vòng 12h

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 350.000đ/tháng


Tốc độ băng thông 500Mbps

Modem 2 băng tần

Tặng đến 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh trong vòng 12h

ĐĂNG KÝ NGAY

INTERNET + TRUYỀN HÌNH

Nhằm nâng cao trải nghiệm nội dung số cho khách hàng, VNPT đã tiên phong xây dựng gói sản phẩm viễn thông Home Combo tích hợp internet, truyền hình tương tác và di động. Xem thêm…

Giá: 185.000đ/tháng


Tốc độ băng thông 100Mbps

Gói truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh

Modem 2 băng tần + Box MyTV

Tặng đến 03 tháng cước

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 200.000đ/tháng


Tốc độ băng thông 150Mbps

Gói truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh

Modem 2 băng tần + Box MyTV

Tặng đến 03 tháng cước

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 229.000đ/tháng


Tốc độ băng thông 200Mbps

Box truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh

Modem 2 băng tần

Tặng đến 03 tháng cước

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 255.000đ/tháng


Tốc độ băng thông 250Mbps

Box truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh

Modem 2 băng tần

Tặng đến 03 tháng cước

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 269.000đ/tháng


Tốc độ băng thông 300Mbps

Box truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh

Modem 2 băng tần

Tặng đến 03 tháng cước

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 180.000đ/tháng


Tốc độ băng thông 100Mbps

Modem 2 băng tần

Tặng đến 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh trong vòng 12h

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 220.000đ/tháng


Tốc độ băng thông 150Mbps

Modem 2 băng tần

Tặng đến 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh trong vòng 12h

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 249.000đ/tháng


Tốc độ băng thông 200Mbps

Modem 2 băng tần

Tặng đến 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh trong vòng 12h

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 259.000đ/tháng


Tốc độ băng thông  250Mbps

Modem 2 băng tần

Tặng đến 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh trong vòng 12h

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 289.000đ/tháng


Tốc độ băng thông 300Mbps

Modem 2 băng tần

Tặng đến 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh trong vòng 12h

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 390.000đ/tháng


Tốc độ băng thông 500Mbps

Modem 2 băng tần

Tặng đến 03 tháng cước

Lắp đặt nhanh trong vòng 12h

ĐĂNG KÝ NGAY

INTERNET + MYTV

Nhằm nâng cao trải nghiệm nội dung số cho khách hàng, VNPT đã tiên phong xây dựng gói sản phẩm viễn thông Home Combo tích hợp internet, truyền hình tương tác và di động. Xem thêm…

Giá: 200.000đ/tháng


Tốc độ băng thông 100Mbps

Gói truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh

Modem 2 băng tần + Box MyTV

Tặng đến 03 tháng cước

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 240.000đ/tháng


Tốc độ băng thông 150Mbps

Gói truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh

Modem 2 băng tần + Box MyTV

Tặng đến 03 tháng cước

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 269.000đ/tháng


Tốc độ băng thông 200Mbps

Box truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh

Modem 2 băng tần

Tặng đến 03 tháng cước

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 279.000đ/tháng


Tốc độ băng thông 250Mbps

Box truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh

Modem 2 băng tần

Tặng đến 03 tháng cước

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá: 309.000đ/tháng


Tốc độ băng thông 300Mbps

Box truyền hình MyTV nâng cao 180 kênh

Modem 2 băng tần

Tặng đến 03 tháng cước

ĐĂNG KÝ NGAY

INTERNET DOANH NGHIỆP

INTERNET VNPT – Giải pháp internet băng thông rộng tốc độ cao dành cho doanh nghiệp. Tổng hợp khuyến mãi các gói cước internet mới nhất 2023 hiện nay. Xem thêm…

Fiber Extra 150+
150Mbps
Băng Thông Quốc Tế 12Mbps
Tặng Tới 03 Tháng Cước
Lắp Đặt Nhanh Trong 12H
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7

320.000VNĐ/Tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
Fiber Extra 200+
200Mbps
Băng Thông Quốc Tế 15Mbps
Tặng Tới 03 Tháng Cước
Lắp Đặt Nhanh Trong 12H
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7

420.000VNĐ/Tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
Fiber Extra 240+
200Mbps
Băng Thông Quốc Tế 16Mbps
Tặng Tới 03 Tháng Cước
Lắp Đặt Nhanh Trong 12H
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7

500.000VNĐ/Tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
Fiber Extra 300+
300Mbps
Băng Thông Quốc Tế 20Mbps
Tặng Tới 03 Tháng Cước
Lắp Đặt Nhanh Trong 12H
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7

900.000VNĐ/Tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
Fiber Extra 400+
400Mbps
Băng Thông Quốc Tế 24Mbps
Tặng Tới 03 Tháng Cước
Lắp Đặt Nhanh Trong 12H
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7

1.600.000VNĐ/Tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
Fiber Extra 150VIP
200Mbps
Băng Thông Quốc Tế 9Mbps + 1 IP Tĩnh
Tặng Tới 03 Tháng Cước
Lắp Đặt Nhanh Trong 12H
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7

6.500.000VNĐ/Tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
Fiber200
300Mbps
Băng Thông Quốc Tế 5Mbps + 1 IP Tĩnh
Tặng Tới 03 Tháng Cước
Lắp Đặt Nhanh Trong 12H
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7

3.900.000VNĐ/Tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
Fiber200VIP
300Mbps
Băng Thông Quốc Tế 10 + 1 IP Tĩnh
Tặng Tới 03 Tháng Cước
Lắp Đặt Nhanh Trong 12H
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7

9.750.000VNĐ/Tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
Fiber300VIP
400Mbps
Băng Thông Quốc Tế 15Mbps + 1 IP Tĩnh
Tặng Tới 03 Tháng Cước
Lắp Đặt Nhanh Trong 12H
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7

1.300.000VNĐ/Tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
Fiber500VIP
600Mbps
Băng Thông Quốc Tế 10Mbps + 1 IP Tĩnh
Tặng Tới 03 Tháng Cước
Lắp Đặt Nhanh Trong 12H
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7

19.500.000VNĐ/Tháng

ĐĂNG KÝ NGAY

Sản phẩm - Dịch vụ GIẢI PHÁP CNTT

BẢNG BÁO GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ VNPT CHỮ KÝ SỐ

Trung Tâm Kinh Doanh VNPT Thành Phố Hồ Chí Minh – CN Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông trân trọng kính chào Quý khách và xin thông báo:
Căn cứ Hợp đồng đã sử dụng dịch vụ chữ ký số trước đây VNPT Hồ Chí Minh chiết khấu trực tiếp giảm 30% cho Sản Phẩm Thứ 2. Xem thêm…

TÊN GÓI CƯỚCSỐ THÁNGCƯỚC SỬ DỤNGCHI PHÍ THIẾT BỊTỔNG CƯỚC
CA-IVAN 10181.320.00001,020,000
CA-IVAN 10332,156.00002,156.000
CA-IVAN 10482,530,00002,530,000

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM BHXH VNPT 5.0

Giá phần mềm bhxh vnpt 5.0 phụ thuộc vào quy mô, số lượng nhân sự của doanh nghiệp. Nhưng chỉ với mức giá 1.210.000 VNĐ là doanh nghiệp đã sở hữu cho mình phần mềm bảo hiểm xã hội VNPT 5.0 để thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH nhanh chóng. Xem thêm…

VNPT-VAN10
1 – 10 LAO ĐỘNG
VNPT-VAN100
1 – 100 LAO ĐỘNG
VNPT-VAN1000
1 – 1000 LAO ĐỘNG
VNPT-VANMAX
KHÔNG GIỚI HẠN LAO ĐỘNG
18 tháng: 220.000 VNĐ18 tháng: 550.000 VNĐ18 tháng: 880.000 VNĐ18 tháng: 1.210.000 VNĐ
33 tháng: 352.000 VNĐ33 tháng: 880.000 VNĐ33 tháng: 1.408.000 VNĐ33 tháng: 1.936.000 VNĐ
48 tháng: 418.000 VNĐ48 tháng: 1.045.000 VNĐ48 tháng: 1.672.000 VNĐ48 tháng: 2.290.000 VNĐ

BẢNG BÁO GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ VNPT HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Trung tâm Kinh doanh VNPT Thành Phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Tổng Công Ty
Dịch Vụ Viễn Thông (TTKD VNPT HCM) trân trọng kính chào và cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của VNPT. Hoá đơn điện tử cụ thể như sau. Xem thêm…

STTLOẠI DỊCH VỤCƯỚC PHÍ DỊCH VỤ
1HD500480.480
2HD1000766.480
3HD20001.144.000
4HD50002.459.200
5HD10.0004.188.400

BẢNG BÁO GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ VNPT CHỮ KÝ SỐ
Trung Tâm Kinh Doanh VNPT Thành Phố Hồ Chí Minh – CN Tổng Công Ty
Dịch Vụ Viễn Thông trân trọng kính chào Quý khách và xin thông báo:
Căn cứ Hợp đồng đã sử dụng dịch vụ chữ ký số trước đây VNPT Hồ Chí Minh chiết khấu
trực tiếp giảm 30% cho Sản Phẩm Thứ 2. Xem thêm….

Tên gói cước

Số Tháng

Cước Sử Dụng

Chi Phí Thiết Bị

Tổng Cước

CA-IVAN10

Chatbots: 18

24/7 Support: 1.320.000

Teams: 0

Storage: 1.020.000

ĐĂNG KÝ

CA-IVAN10

Chatbots: 33

24/7 Support: 2.156.000

Teams: 0

Storage: 2.156.000

ĐĂNG KÝ

CA-IVAN10

Chatbots: 48

24/7 Support: 2.530.000

Teams: 0

Storage: 2.530.000

ĐĂNG KÝ

Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM BHXH VNPT 5.0
Giá phần mềm bhxh vnpt 5.0 phụ thuộc vào quy mô, số lượng nhân sự của doanh nghiệp. Nhưng chỉ với mức giá 1.210.000 VNĐ là doanh nghiệp đã sở hữu cho mình phần mềm bảo hiểm xã hội VNPT 5.0 để thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH nhanh chóng. Xem thêm…

GÓI TRẢ TRƯỚC

18 tháng

33 tháng

48 tháng

VNPT-VANMAX
(1-10 Lao Động)

Chatbots: 220.000 VNĐ

Chatbots: 352.000 VNĐ

Storage:418.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ

VNPT-VANMAX
(1-100 Lao Động)

Chatbots: 550.000 VNĐ

24/7 Support: 880.000 VNĐ

Teams: 1.045.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ

VNPT-VANMAX
(1-1000 Lao Động)

Chatbots: 880.000 VNĐ

24/7 Support: 1.408.000 VNĐ

Teams: 1.672.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ

VNPT-VANMAX
(Không Giới Hạn Lao Động)

Chatbots: 1210.000 VNĐ

24/7 Support: 1.936.000 VNĐ

Teams: 2.290.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ

Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT

BẢNG BÁO GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ VNPT HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ
Trung tâm Kinh doanh VNPT Thành Phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Tổng Công Ty
Dịch Vụ Viễn Thông (TTKD VNPT HCM) trân trọng kính chào và cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của VNPT.Hoá đơn điện tử cụ thể như sau: Xem thêm…

STT

1

2

3

4

5

LOẠI DỊCH VỤ

Chatbots: HD500

24/7 Support: HD1000

Teams: HD2000

Storage:HD5000

Storage:HD10.0000

ĐĂNG KÝ

CƯỚC PHÍ DỊCH VỤ

Chatbots: 480.480

24/7 Support: 766.480

Teams: 1.144.000

Storage:2.459.200

Storage:4.188.400

ĐĂNG KÝ

Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT

HỖ TRỢ


Tìm điểm giao dịch


Điểm giao dịch 

Ola Nordmann
Customer Support


Tra cứu thuê bao

Ola Nordmann
Customer Support


Thời gian dữ số

TIN TỨC & SỰ KIỆN

VNPT Tặng Khách Hàng Bộ Sản Phẩm “Nhà Táo” Siêu Khủng

VNPT tặng khách hàng bộ sản phẩm “nhà Táo” siêu khủng ừ 16/05 đến 18/06/2023, [...]

Mạng viễn thông VNPT: Kết nối đáng tin cậy, tiện ích cho cuộc sống hiện đại

Trong thời đại công nghệ số phát triển không ngừng, việc có một hệ thống [...]

Lướt Facebook Không Giới Hạn Data Với Gói Data FB Của VinaPhone

Dành cho các tín đồ Facebook, VinaPhone ra mắt các gói cước FB1, FB7, FB30 [...]

Đăng Ký Gói Cước VinaPhone, Trúng Ngay Kho Quà Hơn 2 Tỷ Đồng

Đăng ký gói cước VinaPhone, trúng ngay kho quà hơn 2 tỷ đồng. Đáp ứng [...]

Chúc Mừng KH Trúng Thưởng CTKM Data Cực Phê – Trúng Quà Công Nghệ Tuần 3,4

Chúc mừng KH trúng thưởng CTKM Data cực phê – Trúng quà công nghệ tuần [...]

Chúc Mừng KH Trúng Thưởng CTKM Data Cực Phê – Trúng Quà Công Nghệ Tuần 2

Chúc mừng KH trúng thưởng CTKM Data cực phê – Trúng quà công nghệ tuần [...]

XEM THÊM…

XEM THÊM…

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Chào Bạn, cần đem theo chứng minh thư, giấy giới thiệu (công ty, tổ chức) để làm thủ tục tại điểm giao dịch lắp mạng VNPT trên toàn quốc.

Chào Bạn, VNPT cáp quang cung cấp tốc độ băng thông đi nước ngoài tốt nhất hiện nay. Ưu đãi tốc độ băng thông quốc tế lớn nhất. Vì vậy, Bạn nên an tâm truy cập đường truyền đi quốc tế thả ga.

Chào bạn, Truyền hình VNPT được tích hợp sử dụng được trên đường truyền internet VNPT. Không sử dụng được trên đường truyền internet cáp quang của nhà cung cấp khác

Chào Bạn, cách lắp đặt mạng VNPT nhanh nhất vui lòng gọi Hotline: 0911.007.301 để được tư vấn miễn phí.

Chào bạn, thời gian lắp đặt wifi VNPT trong vòng 12 giờ kể từ khi lên Hồ sơ. Trung tâm kinh doanh chuyển phiếu thi công cho Kỹ thuật triển khai cho bạn trong thời gian sớm nhất.

Bạn yêu cầu tạm ngưng hoặc hủy các dịch vụ cáp quang VNPT. Bạn vui lòng mang theo giấy chứng minh, giấy giới thiệu (công ty, tổ chức). Ngoài ra, bạn mang theo modem wifi, đầu thu My tivi đến điểm giao dịch VNPT gần nhà để làm thủ tục tạm ngưng hoặc hủy đường truyền