070.809.6909
Contact Me on Zalo

Home net 3

249.000 

Gói cước Home Net 3

Tốc độ Internet 200Mbps

Thiết bị: Modem 5Ghz

– Đăng ký 6 tháng tặng 1 tháng sử dụng

– Đăng ký 12 tháng tặng đến 2 tháng sử dụng

Category: